Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Z myślą o przyszłości

Z myślą o przyszłości

53 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej bierze udział w projekcie „Dobra edukacja – lepsza przyszłość”.  Działania projektowe rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku i potrwają do maja 2019 r.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych oraz rozwijających zainteresowania w zakresie kompetencji cyfrowych i matematyczno-przyrodniczych. Zakłada on również podniesienia jakości i dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców.
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2017 r. 53 uczniów (31 chłopców i 22 dziewczynki) bierze udział w zajęciach dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu, trudnościami matematycznymi i z języka niemieckiego, zajęciach ruchowych, informatycznych, logopedycznych, kółkach przyrodniczych i matematycznych. Nowością są terapie: muzykoterapia „Każdy umie tańczyć i śpiewać", arteterapia „Mój kolorowy świat” oraz dogoterapia „Ja i pies". Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem i prowadzą je nauczycieli SOSW.
 
W grudniu szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Zakupiono m.in. pomoce logopedyczne, pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, matematycznych, z j. polskiego, j. niemieckiego, muzykoterapii oraz zajęć ruchowych. Szkołę doposażono także w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, taki jak: tablica mulitmedialna, projektor, laptopy, zestawy nagłośnieniowe, urządzenie wielofunkcyjne, apart fotograficzny, radiomagnetofony.
 
– Zaletą realizowanego projektu jest praca w niewielkich grupach, co pozwala zapewnić wsparcie adekwatne do potrzeb. Z kolei multimedialne środki nauczania podnoszą  atrakcyjność zajęć i pozwalają w zróżnicowany sposób wykorzystać zdobytą wiedzę – podkreślają nauczyciele zaangażowani w projekt. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to 132 787 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin