Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP
jesteś w: Strona główna | News box

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Informacja dla organizacji pozarządowych
14-02-2019

Informacja dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. Instytucje Obowiązane, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Wsparcie dla bezrobotnych
04-02-2019

Wsparcie dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej prowadzi rekrutacje na szkolenia, staże, prace interwencyjne, w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Sesje w 2019 roku
28-01-2019

Sesje w 2019 roku

Publikujemy harmonogram sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na rok 2019:
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Ruszyła budowa centrum
28-01-2019

Ruszyła budowa centrum

Budowa Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej stała się faktem. Już rozpoczęły się prace rozbiórkowe zbędnych pomieszczeń. W lutym rozpocznie się modernizacja.  Centrum będzie największą inwestycją w historii Powiatu, warto więc dowiedzieć się o nim więcej.
Nazwa projektu
Zanim jeszcze rozpoczęły się pierwsze prace, projekt wzbudził dużo emocji. Jednym z tematów dyskusji była nazwa projektu. Na forach internetowych pytano co znaczy słowo „alternatywnej” i dla kogo w rzeczywistości będzie to obiekt? Istniejąca nazwa pojawiła się na samym początku tematu przebudowy starej sali sportowej. W 2015 roku zarząd powiatu ogłosił konkurs na zagospodarowanie tej sali. Mieszkańcy powiatu zgłosili osiem pomysłów, z czego najciekawszy należał do średzkiego oddział NSZZ Solidarność i zakładał utworzenie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej. Nazwa ta trafiła do lokalnych dokumentów strategicznych, dokumentacji koncepcyjnej, a następnie już - trochę automatycznie - do projektu zgłaszanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Patrząc na tę nazwę teraz wydaje się, że bardziej należy się skupić na słowie „alternatywa” niż zwrocie „kultura alternatywna”. Pierwsze oznacza zwiększenie wariantów wyboru, drugie - wąskie i specyficzne grono twórców i ich odbiorców. – Z założenia powiatowe centrum ma być alternatywą dla propozycji lokalnych ośrodków kultury. Ma uzupełniać i poszerzać ich ofertę i w ten sposób dawać mieszkańcom wybór odnośnie ich aktywności – wyjaśnia wicestarosta powiatu Sebastian Burdzy, główny inicjator modernizacji. – Można też tę alternatywę z nazwy potraktować z lekkim humorem, jako wybór między siedzeniem w domu, a aktywnym spędzaniem czasu wolnego, między kulturą masową a jej wyższym poziomem – dodaje.
 
Parter budynku
Nowy obiekt będzie miał 1400 m2 powierzchni. Największym z pomieszczeń będzie, usytuowana na parterze, sala widowiskowa. Zajmie ona ponad 1/3 powierzchni parteru. Sala będzie wyposażona w system składanych automatycznie krzesełek oraz mobilną scenę. To, plus odpowiednie nagłośnianie, pozwoli organizować tam koncerty, występy kabaretów, spektakle teatralne, przeglądy artystyczne czy też okolicznościowe akademie.
Po złożeniu krzesełek w sali będzie można organizować studniówki, bale karnawałowe, wieczorki taneczne dla seniorów, lekcje jogi, pokazy sportów walki czy też turnieje tańca. Możliwości tego miejsca są naprawdę ogromne. Rzutnik i ekran pozwoli na organizowanie tam szkoleń, konferencji i uroczystych sesji. A jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż pięćdziesiąt, spotkania będzie można organizować w mniejszej sali konferencyjnej, również wyposażonej w niezbędny sprzęt.
Na parterze budynku będzie też mieścić się pracownia komputerowa z siedemnastoma stanowiskami. W godzinach porannych będzie ona służyć uczniom szkoły, a popołudniu mieszkańcom zainteresowanym kursem komputerowym.
 
I piętro 
Cztery pracownie i trzy profesjonalne studia zaplanowano na piętrze budynku. Swoje miejsce znajdą tam miłośnicy ceramiki, malarstwa, grafiki oraz rękodzieła. Wszystkie pracownie zostaną kompletnie wyposażone. Zaplanowano nawet piec do wypalania gliny! Pracownie te będą służyć uczniom na zajęciach pozalekcyjnych, a wieczorem mieszkańcom miasta. Zgodnie z koncepcją średzkiego oddziału NSZZ Solidarność na piętrze zaplanowano salę prób,  studio nagrań oraz studio telewizji i radia, dlatego w ich planowanie i wyposażanie mocno zaangażowany był Mirosław Chołda. Zadowolić gusta kulturalne dzisiejszej młodzieży jest niezwykle trudno. Aby trafić do młodych ludzi należy przedstawić im ofertę zgodną z ich  zainteresowaniami tj. muzyką, filmem, nowoczesną sztuką, fotografią, internetem.  –  Te trzy studia to znak czasów, coraz bardziej nowoczesnych i dynamicznych. Studia zaplanowano z myślą o lokalnych artystach. Będzie to miejsce które umożliwi próby zespołom amatorskim, nagranie pierwszej płyty ze swoją twórczością, ale też podzielenie się umiejętnościami z innymi muzykami. Młode kapele  będą mogłyby dawać kameralne koncerty, a grupy teatralne – występować przed publicznością. Uczniowie będą mogli też korzystać z studia nagrań oraz studia radia, telewizji internetowej. Może dzięki takim zajęciom dochowamy się dziennikarzy o światowej skali. Nie mam wątpliwości, że utworzone studia, a właściwie cały obiekt z jego ofertą, umocni Środę Śląską na mapie kulturalnych wydarzeń w naszym kraju jak również w unii – mówi szef średzkiej Solidarności.
Duża część prawego skrzydła zostanie przeznaczona na Dzienny Dom Opieki nad Seniorami. Znajdzie się tam sala spotkań, pomieszczenie rehabilitacyjne i pomieszczenie zabiegowe. Pomieszczenia te będą użytkowane głównie za dnia, a wieczorami i weekendami będą służyć słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jeśli tylko taka organizacja zostanie powołana. Seniorzy, tak jak inni użytkownicy, będą mogli brać udział we wszystkich zajęciach i wydarzeniach odbywających się w centrum. Poprawa jakości życia osób starszych to szczególnie cenna inicjatywa.
 
Relaks
Projektując centrum nie zapomniano o strefie relaksu. Na parterze znajdzie się sympatyczna kawiarenka, z niezbędnym zapleczem, a w jej bliskim sąsiedztwie sala wystawowa. Tam będą organizowane wystawy lokalnych artystów, a także prac powstałych na zajęciach w centrum. W całym obiekcie będzie działać strefa wolnego Internetu. Jednym z pomysłów na ożywienie placówki i wykorzystanie jej potencjału jest powołanie stowarzyszenia lokalnych artystów. – Mamy w naszym powiecie wiele utalentowanych osób, czy to plastycznie czy muzycznie. Mamy zdolnych fatografów, tancerzy, pisarzy. Osoby te mogłyby współpracować z centrum, biorąc udział w organizowanych wydarzeniach lub inicjując własne – mówi Marcin Brzeziński. kierownik wydziału promocji średzkiego starostwa. Inny ciekawy pomysł to Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zaktywizuje seniorów.
Cały obiekt, zgodnie ze współczesnymi standardami, będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie zabraknie też rozwiązań nowoczesnych takich jak panele fotowoltaiczne, które zaopatrzą  budynek w energię, zmniejszając koszty jego utrzymania.  
 
Jak widać centrum zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Jeśli więc wykonawca należycie wywiąże się ze zleconego mu zadania, a zrządzanie obiektem zostanie powierzone osobie z pomysłem i potencjałem, to Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej ma ogromne szanse stać się przestrzenia publiczną, w której każdy znajdzie swoje miejsce, a w dalszej pespektywie wizytówką miasta i Powiatu.
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: IV sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
17-01-2019

IV sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady, która odbędzie się 24 stycznia /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Praca w KRUS-ie
17-01-2019

Praca w KRUS-ie

Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu poszukuje inspektora ds. ubezpieczeń. Miejsce pracy: placówka terenowa w Środzie Śląskiej, wymiar etatu: 1.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Poszukiwany okulista i pediatra
17-01-2019

Poszukiwany okulista i pediatra

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje lekarza orzecznika o specjalności okulista oraz pediatra.
 
Wymagane uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027):
a) prawo wykonywania zawodu lekarza,
b) specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 
Kontakt: Leokadia Łapuszyńska – Brzozowska 71 317 25 29
Ilustracja do informacji: Sesje rady powiatu w 2019 roku
14-01-2019

Sesje rady powiatu w 2019 roku

Zgodnie ze zwyczajem na grudniowej sesji radni powiatu przyjęli plan pracy rady na kolejny rok.
Oto tematy, którymi będą zajmować się radni powiatu w 2019 roku:
Styczeń
1.    Analiza poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia – nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
2.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej.
Luty
1.    Informacja na temat przebiegu  „Akcji Zima” na drogach powiatowych.
2.    Zabezpieczenie zimowe obiektów administracyjnych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki.
Marzec
1.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2.    Ocena zasobów pomocy społeczne.
3.    Coroczne sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.    Współpraca PCPR z MOPS i GOPS.
Kwiecień
1.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2.    Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
4.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Maj
1.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.
2.    Ocena „Akcji Zima".
Czerwiec
1.    Stan przygotowań do wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w podległych jednostkach.
2.    Analiza rynku pracy.
Lipiec - sierpień
Przerwa wakacyjna
Wrzesień
1.    Informacja o naborze do szkół podległych Starostwu Powiatowemu.
2.    Ocena funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2018-2019.
Październik
1.    Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach.
2.    Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej.
Listopad
Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
Grudzień
1.    Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2019 roku.
2.    Przyjęcie planów pracy na 2019 rok – rady powiatu, komisji stałych.
3.    Przyjęcie budżetu Powiatu na 2019 rok.
Ilustracja do informacji: Sportowa integracja
14-01-2019

Sportowa integracja

W średzkim starostwie rozpoczęły się przygotowania do XIV Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej. Tegoroczna impreza odbędzie się 16 lutego w sali sportowej PZSP nr 1 w Środzie Śląskiej.  
Mistrzostwa radnych są stałym punktem w kalendarzu powiatowych imprez. – W tej chwili  trwa dopinanie spraw organizacyjnych. Wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich dolnośląskich powiatów, sejmiku oraz sąsiednich gmin. Bardzo zależy nam na frekwencji, bo wtedy można mówić o prawdziwej integracji i promocji naszego miasta i powiatu. Marszałka województwa poprosiliśmy o honorowy patronat, a Gminę Środa Śląska i Dolnośląski Związek Piłki Nożnej o współorganizację – wyjaśniają pracownicy wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu średzkiego starostwa,  koordynujący organizację turnieju.
Co roku nasz Powiat wystawia dwie drużyny. W tym roku będzie podobnie. Treningi już się rozpoczęły, a nad ich organizacją i motywacją zawodników czuwa Stefan Grycz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Malczyce i wieloletni działacz sportowy.
Największy sukces naszego samorządu to II miejsce w 2012 roku. Rok temu obie nasze drużyny nie wyszły z rudny eliminacyjnej.
 
Zapraszamy dolnośląskie samorządy do udziału w turnieju i przyjazdu do Środy Śląskiej! Niezbędne informacje i dokumenty w załączeniu

Załączniki

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin