Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Zarząd Powiatu

23-11-2018

Skład zarząd powiatu kadencji 2018-2023

1. Krzysztof Szałankiewicz – przewodniczący
2. Sebastian Burdzy – z-ca przewodniczącego
3. Grzegorz Pierzchalski – członek
4. Józef Chabraszewski – członek
5. Czesław Kaczmarek – członek
 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. wykonanie uchwał rady,
3. gospodarowanie mieniem powiatu,
4. wykonywanie budżetu powiatu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin