Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GKK)

22-10-2015

Pracownicy wydziału:

Geodeta Powiatowy
Igor Amrozik  - tel. 71 396 89 23, pok. nr 102/20 
 
Kierownik / narady koordynacyjne
Marek Łukaszek - tel. 71 396 89 35, pok. nr 103  
 
Sekretariat 
Magdalena Boczoń, Magdalena Lewandrowska - tel. 71 396 89 47, pok. nr 104
 
Mapa numeryczna
Anna Pankiewicz, Anna Langner - tel. 71 396 89 46, pok. nr 102/21
 
Ewidencja gruntów i budynków
Grażyna Ostrówka, Łucja Markowska - tel. 71 396 89 24, pok. nr 102/22  ewidencja~@~powiat~-~sredzki~.~pl
 
Ośrodek dokumentacji geodezyjnej
Julian Baraniecki, Marzena Śnieżek, Dagmara Kozłowska - tel. 71 396 89 25, pok. nr 102  osrodek~@~powiat~-~sredzki~.~pl  
 
Zamówienia publiczne
Aleksandra Lizak - tel. 71 396 89 28, pok. nr 102/24  osrodek~@~powiat~-~sredzki~.~pl
 
Obsługa Geodetów
Joanna Mazur-Susłowicz - tel. 71 396 89 35, pok. 103
 
Weryfikacja operatów
Krzysztof Szpilewski - tel. 71 396 89 35, pok. 103
 
Postępowanie administracyjne
Jolanta Kiełbasa - tel. 71 396 89 25, pok 102/24
 
 
 
Zadania wydziału:
1. Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 1. obsługa klienta – sprzedaż map (ewidencyjnych, zasadniczych, topograficznych)do celów opiniodawczych, udostępnianie skróconych wypisów z rejestru gruntów i budynków, udzielanie informacji o numerach ewidencyjnych działek,
 2. obsługa geodety- przygotowywanie materiałów wyjściowych do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanie reprodukcji do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 3. ochrona znaków geodezyjnych (osnowa),
 4. kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 5. przyjmowanie materiałów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 6. rozkompletowywanie materiałów na zasobu,
 7. wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 8. rozliczenia prac( naliczenia zgodne z rozporządzaniem w sprawie opłat).
 2. Ewidencja gruntów i budynków:
 1. prowadzenie rejestru gruntów, budynków i lokali,
 2. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 3. prowadzenie punktu informacyjnego do zakładania i ujawniania praw jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych w księgach wieczystych,
 4. udostępnianie danych rzeczoznawcom majątkowym(akty notarialne, wyciągi z operatów szacunkowych),
 5. nanoszenie aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych, postanowień sądu, decyzji administracyjnych oraz aktów normatywnych,
 6. nanoszenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 7. rejestrowanie dowodów zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
 8. udzielanie odpowiedzi na wpływające pisma-zapytania dotyczące właścicieli nieruchomości,
 9. udzielanie informacji ( dotyczy powierzchni działek ewidencyjnych, byłych właścicieli nieruchomości, zapisów w rejestrze gruntów i budynków wg stanu na dzień…,
 10. wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy egib a działem I i II księgi wieczystej),
 11. wykonywanie wypisów z rejestru gruntów i budynków,
 12. wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków,
 13. przygotowywanie decyzji o aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
 15. wykonywanie zestawień i wykazów dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
 16. rozliczanie zamówień(zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat).
   3. Zadania w zakresie mapy numerycznej i informatyzacji:
 1. prowadzenie numerycznej mapy (ewidencyjnej, zasadniczej),
 2. prowadzenie państwowego rejestru granic (prg),
 3. informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. rejestrowanie zgłoszeń internetowych,
 5. obsługa stanowiska IPE (Integracyjna Platforma Elektroniczna),
 6. wydawanie baz w SWDE(System Wymiany Danych Ewidencyjnych),
 7. rezerwowanie numerów punktów granicznych i działek po podziale nieruchomości,
 8. integracja baz danych ewidencji gruntów i budynków(część opisowa z częścią graficzną),
 9. prowadzenie GEOPORTALU,
 10. współpraca z autorami oprogramowań w zakresie ich aktualizacji.
 4. Prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin