Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Kontakt

02-06-2011

Za współpracę z organizacjami pozarządowymi odpowiadają:

WYDZIAŁ ROZWOJU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI POWIATU:
Ewa Rolińska-Sikora - inspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. (71) 396 89 17
pokój nr 66
e-mail: ewa~.~sikora~@~powiat~-~sredzki~.~pl
 
Zakres obowiązków:
1. przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
2. koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich wykonywaniem oraz rozliczaniem dotacji przyznanych z budżetu powiatu,
3. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych,
4. promowanie działań i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej powiatu,
5. organizowanie lub współorganizowanie konferencji / szkoleń / warsztatów dla organizacji pozarządowych,
6. pomoc organizacyjna i techniczna organizacjom pozarządowym,
7. wstępne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych, zarządzania projektem i rozliczania finansowego projektów.
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI:
Jacek Polak – podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich
tel. (71) 396 89 22
e-mail: pczk~@~powiat~-~sredzki~.~pl
 
Zakres obowiązków:
1. nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi (rejestracja, wydawanie zaświadczeń, wykreślenie z ewidencji),
2. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej (rejestracji, wydawanie zaświadczeń, wykreślenie z ewidencji),
3. wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzane na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
4. realizacja wprowadzonego przez radę powiatu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części,
5. współpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi i stowarzyszeniami wyznaniowymi,
6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej.
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin