Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Deklaracja dostępności

10-07-2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portal Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Pliki PDF utworzone poprzez skan dokumentu w formie papierowej.
 • Dokumenty DOC , DOCX z wklejonymi obrazami tabel, tekstów lub wykresów.
 • Dokumenty przesłane do opublikowania przez podmiot zewnętrzny.
 • Banery, zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp, nie posiadają szczegółowych opisów.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018
 • Mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Sikora.
 • E-mail: ewa~.~sikora~@~powiat~-~sredzki~.~pl
 • Telefon: 713968917

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Średzkiego
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
  ul. Wrocławska 2
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: starosta~@~powiat~-~sredzki~.~pl
 • Telefon: 713968900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Wrocławskiej i od ul. Korwina. Przy wejściu od ul. Wrocławskiej znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa, do wejścia prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu od ul. Korwina jest rampa podjazdowa. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na paterze budynku, tuż obok wejścia i klatki schodowej. Na parterze znajduje się również Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji oraz Kasa. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze. Na parkingu Starostwa Powiatowego nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak pętli indukcyjnych w obiekcie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W godzinach pracy urzędu osoby niewidome mogą korzystać z translatora języka migowego on-line. Stanowisko z translatorem umiejscowione jest w Punkcie Obsługi Klienta.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępne w serwisie https://powiat-sredzki.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):.

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności.

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne.

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści.

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka.

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:.

Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu].

Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Inne informacje i oświadczenia

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej będzie sukcesywnie udoskonalać stronę i dążyć do osiągnięcia pełnej dostępności.

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin