Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

2018 rok

22-10-2020

Funduszu Dróg Samorządowych - I projekt Powiatu

„Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udanin (etap II od km 0+000 do 0+554)”
 
Kwota dofinansowania: 1 993 572,71 zł
Całkowitą wartość inwestycji: 4 107 071,92 zł
 
Opis projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa drogi powiatowej 2091D w miejscowości Udanin, na dwóch odcinakach:  
I – od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin - Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945)
II – w miejscowości Udanin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 287D do skrzyżowania z drogą 2090D  w kierunku Gościsław-Lasek (etap II od km 0+000 do km 0+554)
Łączna długość przebudowanych odcinków: 2,499 km
 
Przebudowa objęła:
• wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni w terenie zabudowanym oraz wykonanie nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w terenie niezabudowanym
• budowę chodnika w odcinkach przebiegających przez miejscowość
• budowę elementów infrastruktury drogowej (wpusty, wiaty, itp.)
• remont i przebudowę zjazdów na pola
• prace  konserwacyjne  i odtworzeniowe infrastruktury drogowej
• wykonanie wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości

Podstawowe parametry techniczne obiektu:
• droga powiatowa klasy z
• układ jezdny 2x1 pas
• szerokość pasa ruchu nominalna 3,0 m
• szerokość jezdni 6,0 m
• szerokość pobocza 1,0 m
• chodniki szerokość 2,23 m ( z miejscowymi zwężeniami)
• liczba przystanków 3 w tym z peronami 2  
• skrzyżowania (projekt objął przebudowę 4 skrzyżowań w tym 2 z drogami powiatowymi nr 2072d oraz 2090d oraz 2 z drogami gminnymi wewnętrznymi)
• łączna powierzchnia jezdni 15 655 m2 ( etap I- 11 936 m2, etap II - 3 719 m2)
• łączna powierzchnia chodników 5 834 m2 (etap I - 4 027 m2, etap II - 1 807 m2)
• łączna zajmowana przez ścieżkę bitumiczną – 768 m2
• wykonane zostanie oznakowanie pionowe – 20 szt. (znaki drogowe) i poziome - 98 m2 (linie na skrzyżowaniach, przejścia dla pieszych i segregacyjne malowanie mechaniczne)
• wykonana wyspa dzieląca na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości
 
Artykuły prasowe:
 
Galeria zdjęć:
 
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin