Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

2019 rok

30-10-2020

Fundusz Dróg Samorządowych - II projekt Powiatu

„Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D"
 
Kwota dofinansowania: 3 581 745,19 zł
Wartość inwestycji: 4 477 181,49 zł
 
Opis projektu:
Zadanie objęło przebudowę drogi nr 1606D o długości 2 659 mb, wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników poprzez dobudowę chodników o szer. 2,23 m (z miejscowymi zwężeniami) i innych elementów infrastruktury drogowej; zjazdy indywidualne na posesje oraz na drogi boczne; zatoki autobusowe, dobudowę elementów odwodnienia.
 
Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 1606D o długości 2659 m, na odcinku od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D, polegająca na:
•    wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni w terenie zabudowanym oraz wykonaniu nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w terenie niezabudowanym
•    budowie chodnika w odcinkach przebiegających przez miejscowość Karczyce
•    budowie elementów infrastruktury drogowej (wpusty, wiaty, itp.)
•    remoncie i przebudowie zjazdów na pola
•    pracach konserwacyjnych i odtworzeniowych infrastruktury drogowej
•    wykonaniu wyniesionego i oświetlonego sygnalizacją ostrzegawczą przejścia dla pieszych.
 
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
•    droga powiatowa klasy Z
•    układ jezdny 2x1 pas
•    szerokość pasa ruchu nominalna 3,0 m (z miejscowymi zwężeniami do 2,75 m)
•    szerokość jezdni 6,0 m (z miejscowymi zwężeniami do 5,5 m)
•    szerokość pobocza 1,0 m
•    chodniki szerokość 2,23 m (z miejscowymi zwężeniami)
•    peron 1,73m
•    skrzyżowania (przebudowa 2 skrzyżowań z drogami gminnymi wewnętrznymi łączącymi miejscowości Karczyce-Pustynka oraz Karczyce-Jarząbkowice )
•    łączna powierzchnia jezdni 16 547 m2
•    Łączna powierzchnia chodników 746  m2
•    oznakowanie pionowe – 48 szt. (znaki drogowe) i poziome – 386,32 m² (linie na skrzyżowaniach, przejścia dla pieszych i segregacyjne malowanie mechaniczne)
•    wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych oznakowane pionowo i poziomo - 1 szt.
 
Artykuły prasowe:
 
Galeria zdjęć:
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin