Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na sesję

Zapraszamy na sesję

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję Nr XV/2019, która odbędzie się 28 listopada br. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
 7. „15 min. dla wyborców”.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego
- przyjęcia programu stypendialnego i zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Średzki
- zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Legnica zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
- wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2061D w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni w miejscowości Święte” w ramach programu rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego – budowa chodników i zatok na terenie powiatu Średzkiego.
- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.          

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin