Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu (IZPO)

23-03-2011

Pracownicy wydziału:

Edyta Ziemichód, kierownik - tel. 71 396 89 19, pok. nr 210
Bogusław Nowak, z-ca kierownika - tel. 71 396 89 43, pok. nr 211
Katarzyna Kisły, sekretariat - tel. 71 396 89 90, pok. nr 201
Kadry
Renata Moheit vel Makowska, kadry - tel. 71 396 89 18, pok. nr 307
Dział IT
Mariusz Wilański, Administrator sieci i baz danych - tel. 71 396 89 54 pok nr 21
Karol Gidziński, informatyk  - tel. 71 396 89 42, pok. nr 310
Daniel Błotny, informatyk - tel. 71 396 89 42, pok. nr 310
 
Zadania wydziału:
 1. Organizacja obsługi administracyjno - gospodarczej Starostwa,
 2. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
 3. Nadzór nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Starostwie,
 4. Zapewnienie warunków bhp i ppoż. w Starostwie,
 5. Organizacja obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. Prowadzenie archiwum akt osobowych,
 8. Planowanie i realizacja niezbędnych dla Starostwa inwestycji i remontów,
 9. Zaopatrywanie Starostwa w materiały biurowe, sprzęt biurowy i inne,
 10. Gospodarka taborem samochodowym,
 11. Utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz jego ochrona,
 12. Koordynacja kontroli wykonywania przez organy zespolonej administracji powiatowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych,
 13. Sprawy kadrowe i płacowe pracowników Starostwa,
 14. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii i Katastru na podstawie zawartych porozumień,
 15. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Starostwa,
 16. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 17. Zarządzanie siecią telekomunikacyjną i informatyczną Starostwa Powiatowego,
 18. Nadzór, koordynacja i weryfikacja danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu,
 19. Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Powiatu Średzkiego,
 20. Prowadzenie gospodarki remontowej w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Powiatu Średzkiego i w zasobie Skarbu Państwa,
 21. Koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu.
 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin