Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

8. sesja rady powiatu

Remonty dróg powiatowych, przeciwdziałanie bezrobociu oraz udział powiatu w tzw. Planie B to główne tematy poruszane na sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w dniu 26 maja br.
 
 
Tradycyjnie na początku sesji starosta powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami. Pytania radnych dotyczyły m.in. zmiany stanowiska zarządu odnośnie zakupu garażu dla sióstr Elżbietanek, pozwoleń na poruszanie się pojazdów wysokotonażowych po drogach powiatowych czy zmiany organizacji ruchy na drodze Łagiewniki – Drogomiłowice.
 
W punkcie „15 minut dla wyborców” głos zabrał sołtys Lisowic, który poskarżył się na jakość remontu drogi w swojej miejscowości oraz niesatysfakcjonującą współpracę z urzędnikami. Emeryt ze Źródeł poruszył kilka spraw, nie pozostających jednak w gestii powiatu, tj. funkcjonowanie biura poselskiego i problemy z lisami.
 
 
 
Po przerwie radni podjęli uchwały w sprawie:
- przedłużenia umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 32,50 m2 usytuowanego w prawym skrzydle pierwszego piętra budynku w Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja 7,
- wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o powierzchni 16,80 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Środzie Śląskiej,
- przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego,
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2011.
 
 
 
Po uchwałach, zgodnie z nowym porządkiem obrad, przyszedł czas na interpelacje oraz wnioski radnych. Głos w tej części sesji zabrali m.in. Stanisław Wicha, Małgorzata Rachwalska, Czesław Osiecki, Halina Mikła, Mariusz Wojewódka, Czesław Kaczmarek i Daniel Padewski. Radni poruszyli m.in. tematy pociągnięcia do odpowiedzialności osób zarządzających Średzkim Centrum Medycznym, pracy patcherów i ilości zakupionego grysu, zalewania wsi Pichorowice przez wody opadowe z A4, koszenia poboczy i wycinki drzew, likwidacji placówki pocztowej w Udaninie, odzyskiwania odpadów oraz współfiansowania utrzymania Skarbu Średzkiego przez marszałka województwa. Dyskutowano również o stanie dróg powiatowych oraz wniosku powiatu do tzw. Planu B. Starosta powiatu odczytał pismo z Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu, z przyczyn merytorycznych, ewentualnej dotacji. Dodatkowych wyjaśnień na ten temat udzieliła skarbnik powiatu.
 
 
Kolejnym punktem sesji była informacja o działaniach PUP w Środzie Śląskiej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Stosowną prezentacje radni obejrzeli w siedzibie PUP-u.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin