Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na sesje rady powiatu

Zapraszamy na sesje rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr XVII/2020 w dniu 30 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2. 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 8. „15 min. dla wyborców”.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
- udzielenia pomocy finansowej gminie Środa Śląska na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oławskim, dotyczącego powierzenia Powiatowemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Oławie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej,
- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym w Środzie Śląskiej dla usamodzielnionych się wychowanków pieczy zastępczej,
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- przyjęcia zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku,
- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2020 rok,
- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2020 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.          

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin