Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: 168 maturzystów z naszego powiatu czeka na 8 czerwca

168 maturzystów z naszego powiatu czeka na 8 czerwca

8 czerwca rozpoczną się egzaminy maturalne. W tym roku w naszym powiecie przystąpi do niego 168 uczniów. Dyrekcje szkół zapewniają, że wszyscy zdający wiedzą o wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
Wśród najważniejszych wytycznych należy wymienić: 
 • egzamin tylko w formie pisemnej. Egzaminy ustne tylko dla osób zdających na zagraniczne uczelnie,
 • przy wejściu do szkoły powinien być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego,
 • zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa, aż do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 • podczas egzaminów w szkole mogą przebywać jedynie zdający (bez rodziców, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, na przykład w poruszaniu się), pracownicy oświaty oraz służb medycznych,
 • każdy maturzysta musi podiadać własne przyborów piśmiennicze, linijkę, cyrkiel czy kalkulator. Nie może on też wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych oraz maskotek, 
 • szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków,
 • ławki powinny być ustawione z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu w każdym kierunku. Po każdym egzaminie ławki, krzesła oraz materiały i sprzęty, z których korzystało kilku zdający muszą zostać dezynfekowane,
 • uczniów na sali będzie pilnowało 2 nauczycieli, ale jeśli w sali będzie więcej niż 30 uczniów, liczba członków zespołu nadzorującego zostanie zwiększona o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
Konieczność zachowania 1,5 m odległości miedzy zdającymi skutkuje zwiększeniem ilości sal, w których jednocześnie będzie przeprowadzany egzamin i zwiększeniem liczby zespołów nadzorujących. W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 egzaminy będą odbywać się w salach szkolnych oraz sali widowiskowej CeKA, w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 tylko na terenie szkoły – informuje Zuzanna Jaskuła, kierownik wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
 
Terminarz matur:
 • 8-29 czerwca - pisemny egzamin maturalny
 • 8-14 sierpnia - termin dodatkowy egzaminu maturalnego
 • do 11 sierpnia - wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym
 • 8 września - egzamin poprawkowy
 • do 30 września - wyniki egzaminu poprawkowego.
– Za wszystkich naszych maturzystów będziemy bardzo mocno trzymać kciuki. Polonez dla Rolanda też być może pomoże…  Ten rok jest dla nas wszystkich szczególny, a egzaminy w takich okolicznościach będą jednocześnie egzaminem z dorosłości – mówi wicestarosta powiatu średzkiego Sebastian Burdzy.
 
Fot. matura 2019

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin