Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Burzliwe posiedzenie Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

Burzliwe posiedzenie Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

Temat szpitala zdominował ostatnią (30.09) sesję rady powiatu. Burzliwa dyskusja zakończyła się apelem do burmistrza oraz radnych miejskich: Państwo zobowiązaliście się do pomocy finansowej, chcecie jej udzielić to udzielcie, nie chcecie to NIE PRZESZKADZAJCIE!
W ostatnim czasie temat szpitala w Środzie Śląskiej stał się przedmiotem sporu medialnego wywołanego przez burmistrza i sprowadzającego się do artykułów w prasie informujących, że gmina Środa Śląska chce dać pieniądze na wykup budynku szpitala lecz powiat nie chce ich przyjąć, bo nie zgadza się na stawiane przez gminę warunki. Intencje gminy wydają się jasne i szczere. Jednak zagłębiając się w otoczenie formalno - prawne  warunki stawiane przez gminę są niezgodne z prawem i niemożliwe do spełnienia.
 
Przepychanka w prasie z burmistrzem nie ma jednak większego wpływu na realizację przez zarząd powiatu działań zmierzających do reaktywacji usług medycznych w budynku szpitala. Pomoc w modernizacji szpitala i reaktywacji usług została już przekazana przez gminę Kostomłoty.  30 września gmina Miękinia podpisała stosowne porozumienie na kwotę 200 tys zł.  Również gmina Malczyce zadeklarowała, że wesprze Powiat.
 
W sierpniu starosta powiatu zatrudnił pełnomocnika ds. reaktywacji usług medycznych w szpitalu. Pani Joanna Waluchowaska przygotowała analizę migracji usług medycznych mieszkańców powiatu średzkiego na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarys planu medycznego, który jest niezbędny do zakontraktowania świadczeń medycznych. 29 września na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady powiatu nowa pełnomocnik szczegółowo wyjaśniła jakie świadczenia medyczne są w zasięgu powiatu oraz na co możemy otrzymać kontrakty z NFZ. Posiedzenie komisji było merytoryczne i kompleksowe. Podczas kilkugodzinnego spotkania radni powiatu otrzymali pełen obraz sytuacji formalno - prawnej związanej z możliwością kontraktacji świadczeń medycznych. Mając na uwadze ustawę o sieci szpitali na chwilę obecną budynek szpitala w Środzie Śląskiej nie spełnia podstawowych kryteriów niezbędnych do zakontraktowania usług medycznych stacjonarnych. Te kryteria to m.in.: ciągłość świadczenia usług stacjonarnych (minimum 2 lata), kontrakt z NFZ (ostatnie zawarł PCZ w 2017 roku), zapotrzebowanie na usługi medyczne wynikające z mapy potrzeb oraz ujęcie w planie finansowym NFZ.
 
Należy tu podkreślić, że reaktywacja jakichkolwiek świadczeń medycznych w budynku szpitala uzależniona jest od możliwości zakontraktowania usług medycznych i finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Usługi będące w zasięgu Powiatu, z uwzględnianiem sytuacji  formalno - prawnych NFZ, to całodobowe ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz  onkologii. Uruchomienie takich poradni w trybie 12-godzinnym lub całodobowym w połączeniu z nocną i świąteczną opieka medyczną, dałoby zabezpieczenie medyczne zwłaszcza dla pacjentów „nagłych” (złamania stłuczenia, rany otwarte i inne urazy) i nie wymagałyby wizyty na SOR-ach. Bardzo ważne jest również to, że poradnie te są zaliczane do poradni przyszpitalnych i w przypadku pojawienia się możliwości kontraktacji na usługi stacjonarne w budynku szpitala będą one bardziej atutem aniżeli balastem w negocjacjach z NFZ. Podczas wspomnianej komisji radni otrzymali też informację o kosztach dostosowania pomieszczeń, dokończenia remontów i innych niezbędnych prac w szpitalu.       
 
30 września odbyła się sesja rady powiatu, w której wziął udział m.in. burmistrz oraz radni z klubu „Razem Dla ziemi Średzkiej”. Na wniosek starosty do porządku obrad wprowadzono aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której ujęto środki na przebudowę oraz modernizację budynku szpitala. Do porządek obrad dodano również punkt związany z informacją na temat reaktywacji usług medycznych w budynku po szpitalu. Informację tę wyczerpująco przedstawił wicestarosta powiatu Sebastian Burdzy. Wymienił on m.in. ograniczenia prawne oraz szanse i możliwości omawiane na wspomnianym wspólnym posiedzeniu komisji, podkreślając, że na obecną chwilę w zasięgu możliwości formalno -  prawnych jest kontraktacja ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chirurgii ogólnej, urazowo ortopedycznej a także onkologii  i stworzenie tzw. ambulatorium całodobowego. Wicestarosta podkreślił też brak prawnej możliwości utworzenia oddziałów szpitalnych wynikający z warunków kwalifikacji do sieci szpitali.
 
W punkcie „15 minut dla wyborców” głos zabrał burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński. Odniósł się on do informacji w prasie lokalnej i na portalach internetowych i podkreślił że gmina Środa Śląska udzieli wsparcia wyłącznie na reaktywację szpitala składającego się z przynajmniej dwóch oddziałów oraz izby przyjęć. Burmistrz odniósł się do przeszłości i faktu sprzedaży budynku, a także zarzucił powiatowi próbę przekuwania porażki w sukces. Podkreślał, że mieszkańcom gminy zależy na szpitalu, a nie na usługach medycznych wymiennych przez wicestarostę i jeśli Powiat nie zadeklaruje spełnienia warunków wskazanych przez Gminę to Gmina takiego wsparcia mu nie udzieli.
 
Jako ostatni głos w tej dyskusji zabrał przewodniczący rady powiatu Artur Bogucki, który stwierdził, że burmistrz chyba nie słuchał wypowiedzi i argumentów wicestarosty wskazujących na brak możliwości kontraktacji świadczeń szpitalnych. Odniósł się też do bardzo roszczeniowej i aroganckiej postawy włodarza gminy, podkreślając, że współpraca polega na tym, że samorządy powinny się wspierać, a tymczasem radni miejscy wraz z  burmistrzem zamiast wspierać Powiat starają się ingerować w jego kompetencje stawiając przy tym nierealne oczekiwania. Swoja wypowiedz przewodniczący rady zakończył  stwierdzeniem - Państwo zobowiązaliście się do pomocy finansowej, chcecie jej udzielić to udzielcie, nie chcecie - to NIE PRZESZKADZAJCIE, zamykając w ten sposób punkt „15 minut dla wyborców”. Taka puenta nie spodobała się burmistrzowi, który ostentacyjnie opuścił salę obrad rady powiatu, a o jego wzburzeniu mogły przekonać się drzwi z futryną. Włodarz gminy zapomniał o tym, że gdy w 2019 roku Gmina Środa Śląska deklarowała Powiatowi pomoc w odkupie budynku w pierwszym przetargu, jedynym warunkiem jakim wówczas stawiała było wsparcie finansowe wszystkich pięciu gmin z terenu powiatu. Teraz gdy większość samorządów przystąpiła do spełniania swoich deklaracji, a budynek szpitala został odkupiony burmistrz stawia nowe warunki.
 
APEL ZARZĄDU POWIATU:
 
Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej apeluje do mieszkańców Gminy Środa Śląska o spokój i rozsądek w temacie budzącym tak wielkie emocje jakim jest szpital. Pomimo wielu nacisków nie kupiliśmy budynku za 10 mln zł. Nie ulegając presji doprowadziliśmy do negocjacji z  syndykiem i nabyliśmy budynek za 4,6 mln zł , dzięki temu stać nas dzisiaj na ogłoszenie przetargu na remont i modernizację pomieszczeń, to. niezbędne prace do uruchomienia jakichkolwiek usług medycznych. Pandemia koronawirusa na chwilę obecną zablokowała możliwość kontraktacji świadczeń medycznych z NFZ a kontrakty lecznictwa szpitalnego obowiązują do czerwca 2021 roku. Chcemy wykorzystać ten czas na prace budowlano-adaptacyjne i przygotowanie budynku.
 
Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby w budynku szpitala świadczyć jak największą ilość usług medycznych i zabezpieczyć medycznie mieszkańców całego powiatu. Proces ten jest jednak uzależniony od wielu czynników, instytucji państwowych jak NFZ i DUW oraz obecnych przepisów prawa, które blokują możliwość wejścia do sieci szpitali nowym podmiotom. Wyzwaniem będzie też brak kadry medycznej i reforma służby zdrowia, która obecnie zmierza w kierunku likwidacji małych szpitali powiatowych i koncentracji usług medycznych przy dużych placówkach. Mimo tak wielu wyzwań jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć prace adaptacyjne w budynku oraz powołać Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej.
 
Do pełnej reaktywacji działalności szpitala potrzebujemy czasu, wsparcia i przychylności Mieszkańców oraz współpracy z innymi samorządami. Konflikty i przepychanki w prasie nie pomogą nam w tych działaniach. Temat szpitala powinien być ponad polityką oraz łączyć nas wszystkich w dążeniu do jego reaktywacji, bo usługi medyczne w nim świadczone dedykowane będę dla nas, naszych dzieci i rodziców oraz wszystkich potrzebujących.
 
Krzysztof Szałankiewicz, Sebastian Burdzy, Grzegorz Pierzchalski,
Józef Chabraszewski i Czesław Kaczmarek

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin