Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: XXVI sesja rady powiatu bez udziału publiczności

XXVI sesja rady powiatu bez udziału publiczności

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej informuje mieszkańców Powiatu Średzkiego o sesji rady, która odbędzie się  26  listopada  br. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej  w Środzie Śląskiej, ul. Przyszkolna 3.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Posiedzenie sesji będzie transmitowane na żywo na portalu redakcji Roland.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
7.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Alternatywnej.
8.     „15 min. dla wyborców”.
9.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,
- „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
- oddelegowania do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie sesji.     
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin