Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: XXVII sesja Rady Powiatu w Środzie Ślaskiej

XXVII sesja Rady Powiatu w Środzie Ślaskiej

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej informuje mieszkańców Powiatu Średzkiego o sesji rady, która odbędzie się 21 grudnia  /poniedziałek/ o godz. 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na portalu redakcji Roland.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2020 roku.
7.    „15 min. dla wyborców”.
8.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
- ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,
- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa obywateli na lata 2021-2024 dla Powiatu Średzkiego,
- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2021 rok
9.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  projekcie uchwały budżetowej.
10.    Odczytanie opinii komisji stałych.
11.    Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
12.    Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu.
13.    Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.
14.    Dyskusja nad projektem budżetu.
15.    Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
16.    Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nieuwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Średzkiego na 2021 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 – 2027.
19.    Interpelacje i zapytania radnych.
20.    Wnioski i oświadczenia radnych.
21.    Sprawy różne.
22.    Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                           

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin