Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Radni przyjęli plan pracy na 2021 r.

Radni przyjęli plan pracy na 2021 r.

Co roku, w grudniu radni przyjmują plan pracy na kolejny rok. Takimi tematami będą zajmować się w 2021 roku:  
Styczeń
1.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok  2020.
2.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej
 
Luty
1.    Działania PUP w Środzie Śląskiej na rynku pracy w trakcie pandemii.
 
Marzec
1.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2.    Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
4.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Kwiecień
1.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
3.    Coroczne sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.    Współpraca PCPR z MOPS i GOPS.
 
Maj
1.    Ocena akcji  „zima"
2.    Raport o stanie Powiatu Średzkiego za 2020 rok. Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
3.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 
Czerwiec
1.    Realizacja inwestycji i remontów na mieniu powiatowym.
2.    Stopień przygotowania budynku po byłym szpitalu do prowadzenia działalności medycznej.
 
Lipiec, sierpień – przerwa wakacyjna
 
Październik
1.    Informacja o naborze do szkół podległych Powiatowi Średzkiemu
 
Listopad
1.    Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020 - 2021 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach
2.    Funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2020 - 2021
 
Grudzień
1.    Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
2.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Alternatywnej
3.    Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2021 roku
4.    Przyjęcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2022 rok

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin