Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 („nowa” 6.0 branżowa)

Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 („nowa” 6.0 branżowa)

W związku z przyjęciem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzędsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
Do składania wniosków uprawnieni są pracodawcy, których miejsce prowadzenia działalności znajduje  się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej, prowadzącymi działalność gospodarczą według PKD zamieszczonego poniżej:
* 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:
  1. na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności,
  2. przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
  3. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. 
TERMIN NABORU: od 19.12.2020 r.  do 31.01.2021 r.
MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI: 5 000 zł
UWAGA: nabór wniosków będzie odbywał się wyłącznie drogą elektroniczną tj. poprzez platformę  praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
Kompletne wnioski, zawierające w szczególności informacje umożliwiające udzielenie pomocy publicznej , będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków publicznych. W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy urzędu, tel. 71 396 91 62  i 71 396 91 68
 
Uwaga: Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID - 19.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin