Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: PUP aktywizuje osoby bezrobotne

PUP aktywizuje osoby bezrobotne

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej prowadzi rekrutacje na: szkolenia indywidualne, staże, prace interwencyjne w 2020-2021 roku w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 1. Na w/ w formy dla  osób bezrobotnych do 30 roku życia z POWER 2014-2020, poddziałanie 1.1.1
tytuł  projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (V)". Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, szczególnie należących do niżej z wymienionych grup:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby niepełnosprawne.
 1. Na w/w formy dla osób bezrobotnych od 30 roku życia  RPO WD 2014-2020, poddziałanie 8.1
tytuł projektu: „Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia  w powiecie średzkim w 2020-2021 r." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Program adresowany jest do osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej, w tym szczególnie:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby po 50 r. życia.
 • kobiety
Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu: pokój nr 3, 4, 5 oraz telefonicznie - 71 317 25 05, wew. 120, 108, 102,113.
Osoby do kontaktu: Katarzyna Ratuszniak, Zenona Figiela, Grażyna Grabowiecka.
 
Zapraszamy do udziału w projektach!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin