Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: PUP na rzecz osób młodych (18-29 lat)

PUP na rzecz osób młodych (18-29 lat)

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z „Inicjatywy na rzecz osób młodych”. Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)".
O środki na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach POWER  może ubiegać się osoba spełniająca poniższe warunki :
 
• jest osobą bezrobotną w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie), zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej, u której został przeprowadzony kwestionariusz  wywiadu u pośrednika, ponadto:
zgodnie z założeniami projektu wsparcie  kierowane jest w szczególności do: osób długotrwale bezrobotnych i  niepełnosprawnych oraz do osób o  niskich kwalifikacjach zawodowych  tj. z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, ponadgimnazjalnym, a 60% ogółu uczestników projektu ma stanowić  tzw. Młodzież NEET  tj.:
 
• nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 
• w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych.
 
Termin składania wniosków od 01.03.2021 do 05.03.2021
Przewidziana wysokość dotacji: do 27 000.00 zł
 
Wzór wniosku oraz zasady przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.pupsrodaslaska.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Wnioski należy składać drogą pocztową lub w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 4.
 
Informacji udziela Zenona Figiela tel. 71 317 25 05 wew. 102. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin