Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: PUP aktywizuje bezrobotnych (30+)

PUP aktywizuje bezrobotnych (30+)

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie średzkim w 2020-2021", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Grupa docelowa:
osoby bezrobotne od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej jako bezrobotne, u których został przeprowadzony kwestionariusz wywiadu u pośrednika pracy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym,  średnim ogólnokształcącym i średnim zawodowym  wyłączając osoby z wykształceniem policealnym i pomaturalnym,
 • uwaga! w związku z wprowadzeniem zmian w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla powiatowych urzędów pracy Działanie 8.1 mężczyźni z wyższym wykształceniem nie wchodzących do w/w grup mogą brać udział w projekcie, jednak ich udział nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wparciem w projekcie.
Termin składania wniosków: od 01.03.2021 do 05.03.2021
Przewidziana wysokość dotacji: do  27 000.00 zł
 
Wzór wniosku oraz zasady przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.pupsrodaslaska.pl w zakładce pliki do pobrania. Wnioski należy składać drogą pocztową lub w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 4.
 
Informacji udziela: Zenona Figiela, tel. 71 317 25 05 wew. 102. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin