Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Współpraca z gminami to priorytet Powiatu!

Współpraca z gminami to priorytet Powiatu!

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2020D, pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Michałów - Ujazd Górny, to priorytetowe zadanie władz Powiatu Średzkiego i Gminy Udanin.
W 2018 roku Powiat Średzki, w partnerstwie z gminami Udanin oraz Środa Śląska, zlecił opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 4,8-kilometrowej ścieżki rowerowej  pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Michałów - Ujazd Górny. Projekt techniczny został opracowany w 2019 roku, a koszt całego zadania wyceniono na kwotę  4 208 064 zł. We wrześniu 2020 roku inwestycja ta - po raz pierwszy - została zgłoszona do dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego naboru Powiat Średzki otrzymał jednak dofinansowanie na modernizację budynku byłego szpitala w Środzie Śląskiej w kwocie 1,8 mln zł. Po raz drugi wniosek o dofinansowanie na budowę tej ścieżki złożono  w grudniowym naborze Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wyniki tego naboru najprawdopodobniej pojawią się w marcu.
 
Budowa ścieżki rowerowej  pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Michałów - Ujazd Górny  to priorytet i naturalna kontynuacja już zrealizowanych ścieżek rowerowych od Środy Śląskiej do Cesarzowic – mówi Grzegorz Pierzchalski, przedstawiciel zarządu  odpowiedzialny za drogi i komunikację. Rozwijając infrastrukturę ścieżek rowerowych na terenie powiatu średzkiego, jego włodarze kierują się ideą połączenia nimi wszystkich czterech siedzib gmin wiejskich tj. Udanina, Kosomłotów, Malczyc i Miękini z siedzibą powiatu, czyli Środą Śląską. – W pierwszej kolejności udało się wybudować ścieżki rowerowe od Środy Śląskiej do Rakoszyc, natomiast Cesarzowice pełnić będą funkcję tzw. węzła komunikacyjnego łączącego z Gminami Kostomłoty i Udanin. Na chwilę obecną dysponujemy kompletną dokumentacją ścieżki rowerowej z Cesarzowic do Ujazdu Górnego, kończymy również opracowywać dokumentację na odcinek Cesarzowice - Zabłoto, który połączy Kostomłoty ze Środą Śląską. Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Chomiążą a Malczycami i pracujemy nad dokumentacją umożliwiającą budowę ścieżki pomiędzy Chomiążą a Jastrzębcami. Podsumowując, konsekwentnie dążymy do rozwoju infrastruktury ścieżek rowerowych na terenie naszego powiatu – dodaje Grzegorz Pierzchalski.   
 
Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Michałów - Ujazd Górny to również priorytet dla gminy Udanin. Od początku swojej kadencji popieram tę inwestycję i deklaruję partycypację w jej kosztach. Oczywiście realizacja tego zadania uzależniona będzie od skutecznego pozyskania środków zewnętrznych, w czym od samego początku wspieram Powiat Średzki – informuje Wojciech Płaziuk, wójt gminy Udanin. Współpraca na linii Powiat - Gmina Udanin układa się bardzo dobrze. – Na samym początku kadencji zrealizowaliśmy bardzo ważną inwestycję drogową tj. przebudowę drogi w Udaninie oraz odcinka Udanin - Piekary, przy którym powstała pierwsza w naszej gminie ścieżka rowerowa. Obecnie realizujemy przebudowę drogi Piekary - Konary. Przy współpracy z powiatem udało się wybudować chodniki w miejscowości Gościsław oraz opracować dokumentacje techniczne dla przyszłych inwestycji dotyczących dróg powiatowych w gminie Udanin – podsumowuje wójt Płaziuk.
 
Reasumując, uspokajamy mieszkańców naszego powiatu, zwłaszcza Cesarzowic, Michałowa i Ujazdu Górnego, zaniepokojonych losami ścieżki oraz pogłoskami o braku współpracy Gminy Udanin i Powiatu. Współpraca ta układa się bardzo pozytywnie i oba samorządy mają w planach wiele innych wspólnych inicjatyw oraz zadań, które przyniosą wymierne korzyści dużej części lokalnej społeczności.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin