Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: XXXII sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

XXXII sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej informuje mieszkańców o sesji rady powiatu, która odbędzie się 25 marca o godz. 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej - ul. Przyszkolna 3.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników Starostwa Powiatowego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na portalu redakcji Roland.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu   Nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
7.     Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
9.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10.    „15 min. dla wyborców”.
11.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- utworzenia Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- nadania statutu Średzkiemu Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Średzkim Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
-  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska- Wrocław”,
- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027,
- przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2021 – 2023,
- przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Średzkim na lata 2021-2026”
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                             

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin