Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu z absolutorium

Zarząd Powiatu z absolutorium

26 maja odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Środzie Ślaskiej. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej było 13 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
Część absolutoryjną poprzedziło rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Powiatu Średzkiego za 2021 rok. Raport przygotował zarząd i stanowił on podsumowanie jego działalności, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu. Ocena raportu była podstawą do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu. Radni powiatu stosunkiem głosów: 13 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujących się udzielili Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej wotum zaufania.
 
Procedura absolutoryjna rozpoczęła się od odczytania opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu odnośnie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Odczytała go skarbniczka powiatu Elżbieta Czarnota. Skarbniczka przedstawiła również prezentację na temat zeszłorocznych finansów. Znalazły się w niej informacje o planach i realizacji budżetu, najważniejszych inwestycjach, a także pozyskanych środkach zewnętrznych. Cechy zeszłorocznego budżetu to: wysoki poziom zrealizowanych dochodów 121%, realizacja wydatków na poziomie 106% oraz finalna nadwyżka budżetu na poziomie 4,36 mln zł. 
 
Po prezentacji radni, 15 głosami za i 1 wstrzymującym się, przyjęli sprawozdanie finansowe Powiatu Średzkiego za 2021 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Wiatrzyk odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Komisja oceniła wykonanie budżetu pozytywnie i wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 13 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
 
Praca samorządowca to praca zespołowa i wy, szanowni radni, macie ogromny wkład w to co dzieje się w naszym powiecie, a jak wskazują wyniki głosowania dzieje się dobrze. Dziękuję za tak wysokie poparcie, szczególnie cieszy mnie brak głosów przeciw. To sukces nas wszystkich - organu stanowiącego, czyli rady i wykonawcy, to jest zarządu. Dziękuję zarządowi, który nie szczędził sił i środków, aby jak najlepiej realizować swoje zdania. Dziękuję wydziałom i ich kierownikom za pracę, która daje bardzo dobre wyniki. Udało nam się stworzyć bardzo zgrany i skuteczny tandem. Dziękuję też zespołowi radców prawnych za merytoryczne i bardzo skuteczne wsparcie – podsumował głosowanie starosta powiatu Krzysztof Szałankiewicz.  
 
Na sesji absolutoryjnej przyjęto jeszcze trzy inne uchwały, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej w pasie drogi powiatowej nr 2061D w miejscowości Święte; zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, wyrażenia zgody na wykreślenie służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 16 w Środzie Śląskiej.
(Powiat Średzki - RFP)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin