Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje, ogłoszenia

Współpraca z NGO

W nowy rok Powiat Średzki wchodzi z nowym programem współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument obejmuje lata 2014-2015.
 
Uchwalanie rocznych lub wieloletnich programów współpracy jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęty dokument określa formy i zasady współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2014-2015.
 
Za zadania priorytetowe uznano (§ 6 Programu):
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych,
2) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
- organizacja imprez edukacyjnych o charakterze lokalnym lub ponadlokalnym,
- organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży,
3) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
4) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym
5) w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
- organizacja spotkań o charakterze patriotyczno-kulturowym.
6) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponadlokalnym,
- realizacja niskonakładowych i niekomercyjnych wydawnictw i publikacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin