Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje wydziałowe

Informacja dotycząca uzyskania karty parkingowej

W celu uzyskania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej należy przedłożyć następujące dokumenty:
 
1.Wniosek.
2.Kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z zaznaczeniem warunku spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz.908, z późn. zm.) - oryginał w.w. orzeczenia do wglądu.
3.Kserokopię dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej.
4.Dowód wpłaty kwoty w wysokości 25,00 zł; wpłaty można dokonać w kasie Starostwa.
5.Fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 
W przypadku placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych - w celu uzyskania karty parkingowej należy przedłożyć:
 
1. Wniosek.
2. Dowód rejestracyjny pojazdu – kserokopia (oryginał do wglądu).
3. Dowód wpłaty kwoty w wysokości 25,00 zł - wpłaty można dokonać w kasie Starostwa.
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
Formularz wniosku można otrzymać w pok. nr 64 lub nr 75 w budynku Starostwa, a po wypełnieniu złożyć go w sekretariacie pok. nr 40 wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
Informacje dotyczące przygotowania i wydania kart parkingowych można uzyskać pod tel. 71/317-56-46, wew. 238.
 
Wydawanie kart parkingowych – w pok. nr 64.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin