Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje wydziałowe

07-12-2011

Informacja dotycząca uzyskania karty parkingowej

W celu uzyskania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej należy przedłożyć następujące dokumenty:
 
1.Wniosek.
2.Kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z zaznaczeniem warunku spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz.908, z późn. zm.) - oryginał w.w. orzeczenia do wglądu.
czytaj dalej ›
25-11-2011

Informacje dotyczące zasad poruszania się pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych

1. Zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych (Starosta) wydaje zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego:
 a. na czas nieokreślony,
 b. na czas określony w zezwoleniu. Zezwolenie na czas określony wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 
czytaj dalej ›
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin